Hand op zwangere buik

Veilige start

We weten de risico’s en schade die op de korte en lange termijn kan ontstaan wanneer een (ongeboren) kind, zeker in de eerste 1001 dagen, wordt geconfronteerd met ouders die hem of haar dreigen te verwaarlozen, mishandelen en/of ernstige schade dreigen toe te brengen.

Dit is Veilige Start: een preventieve en vrijwillige werkwijze voor de allerkleinsten, gebaseerd op oplossingsgerichte en systeemversterkende methodiek, waarbij samen met de ouder(s), het netwerk en de betrokken professionals eerlijk wordt gesproken over de zorgen en dat wat er wel goed gaat.

Er worden gedetailleerde en concrete afspraken gemaakt over hoe het (ongeboren) kind zich veilig kan ontwikkelen tijdens de zwangerschap, de bevalling en na de geboorte, over wie wat wanneer doet zodat het veilig blijft voor het kind en wie wat doet als het onveilig wordt.

Meer info over Veilige start

Veelgestelde vragen

 • We richten ons op ongeboren kinderen in kwetsbare zwangerschappen. Van een kwetsbare zwangerschap is sprake bij risicovol ouderschap of als dit dreigt, oftewel: ouderschap waarbij ouders hun nog niet geboren kind verwaarlozen, mishandelen en/of ernstige schade dreigen toe te brengen.

  Het gaat dus om hoog risico zwangere vrouwen. Het hoge risico wordt gevormd door een combinatie van de volgende zaken: Eenvoudige, complexe en vaak langdurige problemen, bijvoorbeeld:

  • Een (licht) verstandelijke beperking.
  • Verslaving.
  • Psychische of psychiatrische problemen.
  • Moeder is zelf slachtoffer geweest van mishandeling of seksueel geweld.
  • Loverboy-problematiek of prostitutie.
  • Tienerzwangerschap.
  • Relationele problemen (o.a. huiselijk geweld).
  • Financiële problemen.
  • Huisvestingsproblemen.

  Deze factoren vormen een reële bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het ongeboren kind. Daarnaast is er bij de vrouwen vaak sprake van een ambivalente of afwerende houding ten aanzien van hulpverlening. Dit is een complicerende factor.

  De manier waarop we werken sluit expliciet aan bij ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), bij ouders die moeilijk of langzaam leren en bij ouders die weinig taalvaardig zijn.

 • De indicatiecriteria voor deelname zijn:

  • Professionals maken zich zorgen over de opvoedvaardigheden van de ouders (zoals jonge tienerzwangerschap, verstandelijke beperking).
  • Er zijn grote zorgen rondom de geestelijke gezondheid van de aanstaande ouders en gevreesd wordt dat dit invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van de (ongeboren) baby.
  • Een eerder kind is uit huis geplaatst omdat er sprake was van een onveilige opvoedsituatie en bedreigde ontwikkeling en gevreesd wordt dat dit weer kan gebeuren.
  • Een gezinslid is veroordeeld voor kindermishandeling, of er zijn serieuze verdenkingen.
  • Er zijn zorgen rondom huiselijk geweld die van invloed zijn op de ongeboren baby.
  • Er zijn zorgen rondom het gebruik van alcohol en drugs wat schadelijke invloed heeft op de ongeboren baby.
  • Er is een voogdijmaatregel over de aanstaande moeder.
  • Er zijn andere zorgen in de familie die invloed hebben op de mogelijkheden van de ouders om goed voor de ongeboren baby te zorgen.

Moeder Nancy over Veilige start

De toekomst kun je niet voorspellen

Moeder Nancy met dochter Elvyra.
Veilige Start

De toekomst kun je niet voorspellen

Meer informatie