Over williamschrikker.nl

De website www.williamschrikker.nl is van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband waar William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen, De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het expertisecentrum Expect Jeugd deel van uitmaken.

Doel van de website

Het belangrijkste doel van deze website is om ouders, kinderen en jongeren te informeren over de verschillende maatregelen die wij in opdracht van de rechter uitvoeren. Bijvoorbeeld als je voor het eerst te maken krijgt met ons. Of als je maatregel gaat veranderen. Dan vind je op deze site alvast belangrijke basisinformatie. Zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten. Want vaak is zo’n maatregel al spannend genoeg.

Daarnaast vinden gemeentes, wijkteams en andere zorgprofessionals ook meer informatie over onze stichting en over hoe je met ons kunt samenwerken.

Welke informatie vind ik níet op deze website?

De informatie op deze website is bedoeld om je een algemene indruk te geven van wie wij zijn en hoe wij werken. Je vindt hier geen concreet stappenplan voor jouw situatie. Want ieder mens en situatie is tenslotte uniek. En wij kiezen altijd voor een aanpak die past bij jouw situatie en bij wie jij bent.

Op het moment dat onze hulp voor jou van start gaat, geeft onze jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder je alle informatie op maat. Persoonlijk, in een gesprek. Daarna maken we samen een plan van aanpak.

Jouw verhaal, dáár gaat het ons om.