Ik ben de ouder

Wat is jouw verhaal?

Wij weten dat iedere ouder zijn of haar kind een liefdevol thuis wil bieden. En we geloven ook dat ieder kind en jongere wil werken aan een positieve toekomst.

Maar wij zien en begrijpen óók dat er situaties in het leven zijn die het moeilijk maken om te doen wat goed is. Voor jezelf, je kinderen of je omgeving. Wat is jouw verhaal? Wij zijn er om te helpen, zodat je straks weer zonder ons verder kunt.

Over welke situatie wil je meer weten?

Onze hulp bij Jeugdbescherming

Onze jeugdbeschermers zijn er om jou en je kind te helpen. Zodat je kind weer veilig op kan groeien. En jij weer zonder ons verder kunt.

Meer over Jeugdbescherming

Onze hulp bij Jeugdreclassering

Onze jeugdreclasseerders zijn er wanneer je kind iets heeft gedaan dat strafbaar is. Of daar zorgen over zijn. Samen werken we aan een positieve toekomst.

Meer over Jeugdreclassering

“Soms lukt het je als ouder gewoon niet om je kind de laatste handvatten te geven om zich te ontwikkelen. Als dat niet lukt, dan is het fijn dat je kind kan samenwerken met een hulpverlener die dat wel kan geven.”

Ouder Monique

Uitgelicht: stappenplan

Er komt een jeugdbeschermer, wat nu? In onze slideshow ‘Stappenplan Jeugdbescherming’ leggen we in beeld de belangrijkste stappen uit. Maar we stemmen onze aanpak af op wie jij bent. Want ieder mens en iedere situatie is uniek.

Verhalen

High-five

Jeugdbeschermer Felix: “Ik ben super trots op deze moeder!”

Meer informatie

"Zie een ondertoezichtstelling niet als zwakte, maar als steun in de rug"

Meer informatie
Moeder Nancy met dochter Elvyra.
Veilige Start

De toekomst kun je niet voorspellen

Meer informatie