LVB als expertise

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen met een beperking. Vaak is dit een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).  

LVB vaak niet of te laat herkend

Naar schatting is er bij 6,5% van de Nederlandse bevolking sprake van een LVB (1,1 miljoen mensen) en bij 12% van het totaal aantal jeugdigen. Mensen met een LVB komen relatief vaak voor binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maar nog te vaak zien wij dat deze beperking niet of te laat wordt herkend, waardoor de hulpverlening niet passend is en doelen niet worden gehaald.

Gespecialiseerde aanpak

Wij weten en zien dat ook mensen met een LVB hun doelen kunnen halen. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeden, financiën en relaties. Maar dat vraagt wel om een aanpak op maat. En precies dát is onze kracht. Een aantal voorbeelden:

  • Wij zijn direct verbonden aan het landelijke expertisecentrum ‘Expect Jeugd‘. Hierdoor zijn onze professionals getraind in het werken met wetenschappelijk onderbouwde methodieken en tools voor mensen met een LVB.
  • Wij zijn getraind in het herkennen van een LVB en kunnen een quick scan op LVB afnemen.
  • Wij hebben de vaardigheden en materialen om begrijpelijk te communiceren in woord én beeld (visueel werken).
  • Wij sluiten aan op de leerstrategieën van mensen met een LVB. Denk bijvoorbeeld aan taakanalyse, iets voordoen, een concrete instructie en 1 kleine opdracht tegelijk oefenen.
  • We werken in en met de leefwereld van jongeren en van gezinnen. We zitten niet achter ons bureau maar wél aan de keukentafel, op school of gaan met jongeren op pad.
  • Iedere persoon en situatie is uniek, ook al gaat het om dezelfde beperking. Samen met jongeren, kinderen, ouders, het persoonlijke netwerk en (lokale) hulpverleners maken we een analyse op maat van de veiligheidssituatie, de risicofactoren en de behoeftes en kansen van de cliënt.
Krachten, talenten en toekomstdromen

Op basis van onze analyse formuleren we concrete én haalbare doelen. Doelen die niet alleen gericht zijn op het oplossen van de problemen maar juist óók op het versterken van de krachten, talenten en toekomstdromen van onze cliënten.

In gesprek

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen relatief vaak voor binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wilt u als gemeenten en professionals in de jeugdzorg meer weten over onze specialistische werkwijze voor de meest kwetsbare gezinnen in uw wijk? We bespreken graag hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Neem contact op met één van onze accountmanagers via: verkoopteam@wsg.nu. Of kom een keer bij ons langs voor een op maat gemaakt werkbezoek.

Begeleiden van gezinnen met een Licht Verstandelijke Beperking

Verhalen

Ervaringsdeskundigen en medewerkers vertellen welk effect een licht verstandelijke beperking kan hebben op het ouderschap en wat wel of niet werkt in de hulpverlening.

 

Jeugdbeschermer Teun:

Controle is goed, vertrouwen beter

Meer informatie
Deze tekening maakte cliënt Marije* om haar verhaal te vertellen.
Marije vertelt over wat het onterechte stempel LVB betekent:

"Kijk naar wat mensen wél kunnen"

Meer informatie