Over ons

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JB&JR) is een landelijke gecertificeerde instelling binnen de Jeugdzorg. Ons werk is dus mensenwerk.

Met meer dan 1.500 collega’s maken we ons bij William Schrikker JB&JR elke dag sterk voor het beschermen van kwetsbare kinderen en jongeren in heel Nederland. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

Samen met kinderen, jongeren en hun ouders werken we aan een positieve toekomst.

Onze geschiedenis

William Schrikker heeft de stichting niet opgericht. Dat deed Pier de Boer, ruim 80 jaar geleden alweer. Pier was een onderwijzer met idealen. Hij zag toen al dat kinderen die van het ‘buitengewoon lager onderwijs’ afkwamen extra hulp nodig hadden.

Foto: Brants, Drs. L., & Van Gennep, Dr. A. (1992). 50 jaar tegendraads. Amsterdam: William Schrikker.
Pier de Boer

Wie was William Schrikker

William Schrikker was een van de eerste bestuursleden van onze organisatie. De stichting draagt zijn naam omdat hij zo betrokken was bij de ouders en kinderen die de stichting beschermt.

High-five

Werken aan passende hulp

William Schrikker JB&JR werkt met een bijzondere doelgroep. We bieden hulp en ondersteuning aan kinderen en/of ouders met een beperking. Bijvoorbeeld een chronische ziekte of een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Wij weten en zien dat ook mensen met een LVB of andere beperking hun doelen kunnen halen. Maar de hulp vereist wel maatwerk.

Jeugdbeschermer met één van haar cliënten. Een jong meisje.

Onze partnerorganisaties

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is onderdeel van Partners voor Jeugd. Een samenwerkingsverband waar ook William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB) en het expertisecentrum Expect Jeugd (EJ) deel van uitmaken. Samen met deze partners bundelen we onze krachten om ons werk effectiever te kunnen doen.

Logo

Meer lezen over ons werk?

De Bikkel is het magazine van Partners voor Jeugd. Met artikelen die de levens van onze cliënten belichten, keten- en samenwerkingspartners aan het woord laten en aandacht schenken aan het vakmanschap van de medewerkers van Partners voor Jeugd. Ontvang jij de Bikkel nog niet, maar wil je dat wél graag? Mail je naam, organisatie en adres naar bikkel@pvj.nl.

Magazine Bikkel voorjaarseditie 2024