Jeugdreclasseerder en politieman praten met jeugdige in politiecel.

Onze diensten bij Jeugdreclassering

Jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking maken sneller keuzes die overlast geven of strafbaar zijn. Maar wij weten én zien dat je met de juiste aanpak ook deze jongeren naar een positieve toekomst kunt bewegen.  

Onze methodiek

Wij werken volgens de methodiek JR 2.0. Dit is een netwerkgerichte aanpak, die zorgt dat jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen niet meer recidiveren, kunnen herstellen en re-integreren in de samenleving. Bij JR 2.0 slaan experts uit de leefwereld, praktijk en wetenschap de handen ineen om te zorgen voor gedragsverandering op de lange termijn. We werken vanuit een verplicht kader en hebben duidelijke regels en afspraken waar jongeren zich aan moeten houden, maar daarbinnen richt de methodiek zich op het positief benaderen van de jongeren én hun netwerk. Samen met de jongere kijken we wat er nodig is om weer mee te kunnen doen in de maatschappij en weg te bewegen van de criminaliteit.

Samenwerkingspartners

Daarnaast zijn wij de bruggenbouwer tussen het sociaal domein en de openbare orde & politiek. Wij hebben intensief contact met landelijke en lokale spelers. Zoals 3RO, het NIFP, de Raad voor de Kinderbescherming, lokale wijkteams en de politie.

Ons aanbod Jeugdreclassering

Gedwongen maatregelen  

We voeren maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd aan jongeren in jouw gemeente tot 23 jaar. Bijvoorbeeld toezicht & begeleiding tijdens een schorsing of na een veroordeling.

Lees meer over dit aanbod

Preventie & consultatie  

Steeds meer gemeentes zetten ook in op preventie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze consultatie- en adviesdiensten rondom jongeren en delictgedrag.

Lees meer over dit aanbod

De verhalen achter ons aanbod

Ons werk is mensenwerk. Achter ons aanbod gaan bijzondere verhalen schuil. In het Mini-magazine Jeugdreclassering 2023 vertellen medewerkers én cliënten over hun ervaringen.

Naar het JR-minimagazine (pdf)

Uitgelicht: Jeugdreclassering in Verbinding

In het project ‘Jeugdreclassering in Verbinding’ wordt onder inhoudelijke leiding van Expect Jeugd samengewerkt met wetenschappers, professionals en cliënten. Het doel is om de verschillende werkwijzen, zoals die nu worden gehanteerd door de 13 gecertificeerde instellingen van de jeugdreclassering, door te ontwikkelen naar een landelijk uniforme methodiek.