William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Er zijn als het moet

“Ik raad iedereen met problemen aan om samen te werken met je jeugdbeschermer. Want ik heb ervaren dat ze me echt hebben geholpen. Ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb gekregen om te laten zien dat ik het wel kan.”

Moeder Louise over Jeugdbescherming

Vaak bekeken

Onze hulp bij Ondertoezichtstelling

Meer informatie

Onze hulp bij Jeugdreclassering

Meer informatie

Cliëntenraad

Meer informatie

“Mijn jeugdreclasseerder doet best veel voor me. Het is fijn om te praten met iemand die naar mij luistert, dat helpt me. Als ik haar niet had gehad zou ik misschien nog steeds in de gevangenis hebben gezeten.”

Jongere Nilson over Jeugdreclassering

Verhalen

Ervaringsdeskundige moeder Monique

"Ik wil graag anderen in dezelfde situatie helpen"

Meer informatie

"Zie een ondertoezichtstelling niet als zwakte, maar als steun in de rug"

Meer informatie
Jeugdreclasseerder Sevgi bokst met haar pupil.

Jeugdreclasseerder Sevgi had een doorbraak in haar casus

Meer informatie

Uitgelicht: voor ouders

Er komt een jeugdbeschermer, wat nu? In onze slideshow ‘Stappenplan Jeugdbescherming’ leggen we in beeld de belangrijkste stappen uit. Ook stemmen we onze aanpak af op wie jij bent. Want ieder mens en iedere situatie is uniek. Wat is jouw verhaal?