Hulp zonder maatregel

Hulp zonder maatregel bij Jeugdbescherming komt in beeld als de hulp vanuit het wijkteam onvoldoende tot verbetering leidt. En er ernstige signalen zijn dat een kind of een jongere niet veilig op kan groeien. Of om een andere reden in zijn of haar gezonde ontwikkeling wordt belemmerd.  

Wij kunnen dan ‘Hulp zonder maatregel’ bieden. Dit is een intensieve vorm van begeleiding die gemiddeld een half jaar duurt. Afhankelijk van de situatie kunnen wij bijvoorbeeld de veiligheid van de kinderen verbeteren of zorgen dat gestagneerde hulpverlening weer op gang komt en passend is.

Voorkomen van gedwongen maatregel

Ook proberen we ouders ertoe te bewegen om zo veel mogelijk vrijwillig mee te werken aan de hulp die nodig is. Het vormt voor hen vaak een laatste kans om een gedwongen maatregel te voorkomen.

Meer informatie over preventie

Veilige start

Een effectief preventietraject gericht op ongeboren kinderen in kwetsbare zwangerschappen.

Lees meer

Preventie bij Jeugdreclassering

Ook binnen ons specialisme Jeugdreclassering bieden wij hulp om gedwongen maatregelen te voorkomen.

Lees meer over dit aanbod