Moeder Linda en haar zoon Joey

“Een brief van de rechtbank”

De heftige geweldsdelicten onder jonge plegers en jongeren die op latere leeftijd met jeugdreclassering te maken krijgen, nemen toe. Dit terwijl zorgwekkende signalen en criminogene factoren vaak al eerder aanwezig zijn. Zo ook bij Joey. Zijn moeder Linda herkende vroegtijdig de signalen, waardoor veroordeling niet nodig was en het traject #KansRIJK ingezet kon worden.

“We leerden jeugdreclasseringswerker Arjanne kennen vanwege mijn oudste dochter Kelly. Kelly had zo’n beetje alles
gedaan wat god verboden had, waardoor het thuis een onhoudbare situatie werd”, zegt moeder Linda. Kelly heeft van 2017 tot 2019 toezicht en begeleiding gehad vanuit de jeugdreclassering. Dankzij de begeleiding van Arjanne en de juiste
psychologische hulp heeft zij haar leven weer kunnen oppakken.

Arjanne heeft samen met moeder Linda en haar gezin in een paar jaar tijd een bijzondere band opgebouwd. Toen Kelly drie jaar na afsluiting van haar jeugdreclasseringsmaatregel beviel van haar kindje, is Arjanne bij haar op kraamvisite geweest.

Linda: “Toen ik dat hoorde, ben ik ook direct naar mijn dochter gegaan. Ik vertelde Arjanne dat ik het gevoel had dat ik haar eerdaags zou moeten bellen, omdat ik bij Joey vreemd gedrag signaleerde. Ik was bang dat hij mogelijk zou afglijden en in contact zou komen met justitie. Toen ik thuiskwam lag er een brief op de mat met het nieuws dat Joey de volgende dag op verhoor moest komen wegens verdenking van diefstal en heling. Ik heb de brief toen meteen doorgestuurd naar Arjanne met de vraag of zij mij wilde helpen. Zij adviseerde mij toen om de gemeente te bellen en te vragen naar #KansRIJK.”

#KansRIJK is een wijkgerichte aanpak met expertise vanuit jeugdreclassering voor jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Het brengt onze forensische deskundigheid vanuit de jeugdstrafrechtketen naar voren in de vorm van consultatie en advies, en soms in een begeleidingsvorm. Samen met het netwerk van de jongere en netwerkpartners (zoals wijkagent, jongerencoach, casemanager jeugd, docent) signaleren we vroegtijdig op risicovol gedrag in de wijk en doen we wat nodig is om doorgroei naar groot crimineel gedrag te voorkomen.

Wat bieden we binnen #KansRIJK?

  • We adviseren en verwijzen gericht op het opheffen van belemmerende factoren of het benutten van helpende factoren.
  • We activeren en motiveren jongeren door perspectief te bieden en beschermende verbindingen te leggen tussen school, jeugdige, ouders en andere betrokkenen.

Jeugdreclasseringswerker Arjanne

“Voorkom doorgroei naar crimineel gedrag”

Waar eerst een veroordeling van de kinderrechter nodig was voordat jeugdreclassering in beeld kwam, acteren we met #KansRIJK al in een eerder stadium op zorgelijke signalen of criminogene factoren. ‘Bij Joey was het een poging tot diefstal van een scooter, maar het traject zou ook ingezet kunnen worden bij lichtere vergrijpen. De kattenkwaad XL’, noemt Arjanne het.

Door de adequate actie van moeder Linda is Joey op tijd bij ons in beeld gekomen. Joey is daardoor nooit bij de kinderrechter geweest. “Dat hebben we en willen we ook in de toekomst voorkomen, en ik denk dat het hem ook gaat lukken”, zegt Arjanne trots. Moeder weet nu hoe ze Joey in de gaten kan houden en wat zijn patronen zijn. Joey heeft een goed ingevulde vrijetijdsbesteding en het gaat goed op school omdat er korte lijntjes zijn ontstaan.

“Af en toe komt Arjanne langs om met mij te praten”, zegt Joey. “Dan lopen we samen een rondje en vertel ik hoe het met mij gaat. Soms laat ik haar ook iets van mijn muziek horen.”

#KansRIJK:

• Voorkomt afglijden in crimineel gedrag;
• Geeft jongeren handvatten om het leven weer succesvol beet te pakken;
• Voorkomt onnodige werkdruk bij justitie;
• En voorkomt onnodig leed in de samenleving.