Donya Jongerling is 26 en werkt als jeugdreclasseerder bij William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Ze zit in een “volledig JR-team”, maar kan door de combinatie van haar opleiding en SKJ-registratie een dubbele maatregel voeren. Daarom houdt ze zich ook af en toe nog bezig met jeugdbeschermingswerkzaamheden.

“De doelgroep is voor mij nog steeds een hele belangrijke reden dat ik mijn werk zo leuk vind. We werken voor een groot deel met jongeren die met een Licht Verstandelijke Beperking te maken hebben. Zij zijn zo puur, eerlijk en oprecht, zij houden je elke dag weer een spiegel voor. Als ik iets niet duidelijk uitleg, dan zullen zij me dat laten merken door zich niet aan afspraken te houden. En ze prikken ook zo door je lichaamstaal heen. Je moet bij deze doelgroep echt niet aankomen met een besluit waar jij zelf niet achterstaat. Dat hebben ze meteen door!”

Verantwoordelijkheid

“Verder is het een heel afwisselend beroep, en je moet goed kunnen schakelen en tegelijkertijd regie kunnen houden op je eigen agenda. Het ene moment ga je naar huisbezoeken, het andere moment zit je in de rechtszaal. En tussendoor moet je ook zorgen dat je het administratieve gedeelte goed op orde hebt. Het is daarom belangrijk dat je hier genoeg ‘kantoortijd’ voor inplant. Dat is misschien niet het spannendste gedeelte van dit werk, maar wel enorm belangrijk om bij jezelf te toetsen of jij alle informatie hebt die je nodig acht om je keuzes te verantwoorden naar jezelf en de buitenwereld. Het kan soms best spannend zijn om zo’n grote verantwoordelijkheid te dragen. Ik gebruik mijn administratieve werk daarom altijd als een reflectiemoment: Sta ik nog achter mijn beslissingen? Als je dit werk doet, moet je dat voor jezelf heel duidelijk hebben.”

“Het werk is – in ieder geval wat betreft de uitvoering – dus vrij individueel. Maar vergis je niet: we dragen de verantwoordelijkheid wel samen. Een beslissing als het beëindigen van een maatregel of het inzetten van een consequentie gaat over meerdere schijven. Deze belangrijke keuzes maak je niet alleen. Sterker nog, het is verplicht om dit samen met je kernteam en een gedragsdeskundige te doen om de kwaliteit van het werk te waarborgen en het handelen vanuit een blinde vlek te voorkomen.”

Regie

“Werkinhoudelijk vind ik het fijn om in het gedwongen kader te werken. De normen zijn heel helder, waardoor je weet wat er nodig is om je werk goed uit te voeren. Dat vind ik in het vrijwillig kader veel lastiger. In de jeugdreclassering voer je heel duidelijk regie. Je bent geen hulpverlener, maar hangt eigenlijk boven alle verschillende partijen als coördinator. Ik ben degene die toezicht houdt op de hulp of begeleiding en zorgt dat de juiste zorg echt wordt ingezet. Dat past bij mij, ik ben van nature een doorpakker met een uitgesproken mening. Als ik een oplossing zie, dan wil ik daarvoor gaan.”