Wellicht heb je gehoord over de aangekondigde uitbreidingen van werkonderbrekingen in de jeugdzorg door de FNV. De werkdruk in de jeugdbescherming blijft – over heel Nederland bezien – onverminderd hoog. Dit ondanks de vele acties die hiervoor hebben plaatsgevonden. Er is door de FNV eerder al een ultimatum gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de werklast van jeugdbeschermers. Dit ultimatum is inmiddels afgelopen. De maatregelen die de minister naar aanleiding van bovenstaande genomen heeft, worden gezien als onvoldoende en de werkonderbrekingen die sinds 10 oktober zijn ingezet worden uitgebreid.

Werkonderbreking

Sinds maandag 10 oktober zijn bureaudiensten afgeschaald. Vanaf 24 oktober zijn bureaudiensten vervallen en zijn medewerkers die deelnemen aan de werkonderbrekingen slechts bereikbaar voor spoedeisende hulp. De telefonische bereikbaarheid voor de reguliere reeds toegewezen cases zullen doorgang vinden, evenals voor crises(diensten).

Vanaf 21 november worden, door jeugdzorgwerkers die deel nemen aan de werkonderbrekingen, geen huisbezoeken meer afgelegd. In geval van spoed of crisis worden de huisbezoeken wel gehandhaafd. Wanneer een medewerker niet op huisbezoek gaat wordt de afspraak op één van onze kantoren of online uitgevoerd.

Voor spoedeisende hulp zullen wij gedurende de gehele actieperiode bereikbaar blijven en crisiswerkzaamheden en crisisdiensten zullen doorgang blijven vinden.

Daarnaast wordt vanaf 21 november door stakende medewerkers niet meegewerkt aan verantwoordingsverzoeken, overleggen, onderzoeken, (netwerk)bijeenkomsten van landelijke partners als ministeries, inspecties, KMI, Jeugdautoriteit en SKJ. Uitzonderingen hierop zijn KMI-trajecten in het kader van systeemaudit en onderzoeken in het kader van het Kinderopvang Toeslag-dossier.

Begrip & steun

We begrijpen dat het een ingewikkelde situatie is. Daar zijn we het allemaal over eens. Niet in alle regio’s is de werkdruk op het hoogste niveau en in een aantal regio’s wordt het “goede” gesprek gevoerd over de maatregelen die getroffen dienen te worden om de werkdruk en caseload te verminderen. Alleen: dat is niet in het gehele land het geval en de werkonderbrekingen zijn landelijk georganiseerd – dáár maken alle jeugdbeschermers zich hard voor.

Wij hopen op jouw steun en begrip en zullen je op de hoogte houden van het verdere verloop van deze onderbrekingen.

Maar méér nog hopen wij dat deze acties er uiteindelijk toe zullen leiden dat er in de toekomst meer tijd beschikbaar zal zijn voor de gezinnen en de kinderen die deze hulp hard nodig hebben.

Raad van Bestuur Partners voor Jeugd

Pim van Uchelen
Mariëlle Visbeen