Jaarlijks publiceren we een factsheet met daarin een beknopt overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers van onze organisatie over het afgelopen jaar. Zo leest u in dit jaaroverzicht bijvoorbeeld over trends met betrekking tot het aantal maatregelen, onze medewerkers, het aantal en de aard van de klachten, en wat William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering in 2023 heeft bijgedragen aan het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Bekijk de factsheet.