William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is zeer ontdaan door de situatie met betrekking tot één van onze voogdijpupillen in Vlaardingen. Vooropgesteld gaat onze aandacht nu vooral uit naar het welzijn van het meisje.

Na onze melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de IGJ bekend gemaakt zelf onderzoek uit te zullen voeren. Het bericht met deze aankondiging kun je lezen op de website van de IGJ. Op dit moment zijn we druk bezig met het onderzoeken van de feiten, samen met alle betrokken instanties. We kijken hierbij ook kritisch naar onze eigen rol in deze brede keten. Dit is een zorgvuldig proces waar we de tijd voor moeten en willen nemen.

Deze situatie heeft grote impact op onze collega’s van William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering die direct betrokken zijn bij het meisje en onze dienstverlening in Vlaardingen. Als organisatie dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, waarvan wij ons steeds zeer bewust zijn.