U heeft misschien al gehoord over de aangekondigde werkonderbrekingen in de jeugdzorg door de FNV. De werkdruk in de jeugdzorg blijft onverminderd hoog. Dit ondanks de vele acties die hiervoor hebben plaatsgevonden. Er is eerder al een ultimatum gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de werklast van jeugdbeschermers. Dit ultimatum is inmiddels afgelopen. De maatregelen die de minister naar aanleiding van bovenstaande genomen heeft, worden gezien als onvoldoende. Vandaar deze nieuwe werkonderbreking. Lees hier het nieuwsbericht van de FNV.

Werkonderbreking

De werkonderbrekingen zijn op maandag 10 oktober gestart met het afschalen van bureaudiensten in de middag en zullen dan twee weken later nog verder worden afgeschaald.

Vanaf 24 oktober zijn we gedurende de hele dag niet bereikbaar voor niet-spoedeisende zaken.
De bureaudienst vervalt dan. De jeugdzorgwerkers blijven bereikbaar voor spoedeisende hulp.

Vanaf 7 november zullen er ook andere vormen van werkonderbrekingen merkbaar worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jeugdzorgwerkers minder op huisbezoek zullen gaan, zij zullen de afspraken dan online doen.

Voor spoedeisende hulp zullen wij gedurende de gehele actieperiode bereikbaar blijven.
Ook zullen de jeugdbeschermers hun lopende werkzaamheden blijven uitvoeren.

Op 21 november vindt er in de Tweede Kamer het Wetgevend Overleg Jeugd plaats, hierna zullen de jeugdbeschermers zich weer beraden op eventuele verdere stappen mocht dat nodig zijn.

We begrijpen dat het een ingewikkelde situatie is. Daar zijn we het allemaal over eens. Wij hopen dat deze actie er uiteindelijk toe zal leiden dat er in de toekomst nog meer tijd zal zijn voor de gezinnen en de kinderen die deze hulp hard nodig hebben.

Wij hopen op uw steun en begrip en zullen u via deze website op de hoogte houden van het verdere verloop van deze onderbrekingen.