In een eerder bericht schreven we al over de door de FNV aangekondigde werkonderbrekingen in de jeugdzorg. Omdat de werkonderbrekingen die 10 oktober zijn gestart nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, worden deze per 7 november opgeschaald. Onderstaand vindt u een overzicht van de werkonderbrekingen die al lopen en de werkonderbrekingen die per 7 november plaatsvinden.

Lopende werkonderbreking: telefonische bereikbaarheid

De werkonderbrekingen zijn op maandag 10 oktober gestart met het afschalen van bureaudiensten in de middag.

Sinds 24 oktober zijn we gedurende de hele dag niet bereikbaar voor niet-spoedeisende zaken.
De bureaudienst vervalt dan. De jeugdzorgwerkers blijven bereikbaar voor spoedeisende hulp.

Werkonderbreking per 7 november: afleggen huisbezoeken

Vanaf 7 november worden, door jeugdzorgwerkers die ervoor kiezen om deel te nemen aan de werkonderbrekingen, geen huisbezoeken meer worden afgelegd. In geval van spoed of crisis worden de huisbezoeken wel gehandhaafd. Wanneer een medewerker niet op huisbezoek gaat wordt de afspraak op één van onze kantoren of online uitgevoerd.

Eventuele verdere stappen

Op 21 november vindt er in de Tweede Kamer het Wetgevend Overleg Jeugd plaats, hierna zullen jeugdzorgwerkers zich weer beraden op eventuele verdere stappen mocht dat nodig zijn.

We begrijpen dat dit een ingewikkelde situatie is. Daar zijn we het allemaal over eens. We hopen dat deze actie er uiteindelijk toe zal leiden dat er in de toekomst nog meer tijd zal zijn voor de gezinnen en de kinderen die deze hulp hard nodig hebben.

Wij hopen op uw steun en begrip en zullen u via deze website op de hoogte houden van het verdere verloop van deze onderbrekingen.