Op maandag 15 maart 2022 ontvingen wij samen met Jeugdbescherming Amsterdam minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. Het was een bijzonder bezoek, waarin de minister zijn oprechte interesse toonde voor ons project Straatkracht en het vak van de jeugdreclassering.

We zien binnen de jeugdreclasssering een groep verharde jongeren, die betrokken zijn bij overlastgevende groepen. Jongeren die in bezit zijn van wapens en geweld niet schuwen. Binnen Straatkracht zetten we actief in op deze jongeren door met ze te zoeken naar een toekomstperspectief buiten de criminaliteit. Een perspectief waarin ze weer meedoen in de maatschappij en hun talenten en krachten worden gewaardeerd. Zo kunnen we de kans op recidive voor deze jongeren verkleinen.

Vragen van de minister

Minister Weerwind toonde in zijn vragen aan de jeugdzorgwerkers dat hij oog had voor de complexiteit en de dilemma’s van ons werk: Hoe motiveer je een jongere om de draai te maken, van het criminele pad af? Hoe zorg je voor je eigen veiligheid in het werken met deze risicovolle groep? Hoe blijf je positief en het goede in je jongere zien, terwijl progressie soms zo langzaam gaat? Hoe hou je overzicht als zo veel mensen in de omgeving van de jongere van invloed kunnen zijn op verandering?

Even open was hij ook in gesprek met een jeugdreclasseringsjongere en zijn vader, met de speciale jeugdagenten uit de wijk en de medewerkers van Boomerang, een jeugdzorgorganisatie die jongeren met probleemgedrag begeleid wonen biedt. Zij vertelden hem over hun ervaring met Straatkracht en de samenwerking in de jeugdzorg die deze aanpak vraagt. ‘Ik zie mijn jeugdreclasseerder heel vaak. Dat helpt mij om niet opnieuw de fout in te gaan.’

We hebben tijd nodig

‘Wat hebben jullie van mij nodig?’ was een vraag van de minister aan het team van Straatkracht. Het antwoord was unaniem: tijd. Tijd om een echt intensieve relatie op te bouwen met de jongere. Om een positief steunend netwerk rond de jongere te kunnen vormen als tegenkracht voor de aantrekkingskracht van de straat. Zodat de jongere weer zijn plek in de samenleving kan innemen. Echter, tijd kost geld. En dat is er nu niet. Maar, zo merkte de minister scherp op: ‘Stel dat zo’n jongere verder afglijdt, wat kost dat dan wel niet?’

De minister sloot zijn bezoek af met het uitspreken van een grote waardering voor ons complexe werk, en de vurige hoop dat hij als minister van rechtsbescherming iets kan bijdragen om deze meest risicovolle – en kwetsbare -, maar ook zeker talentvolle jongeren weer een perspectief te bieden buiten de criminaliteit.

Straatkracht is een project van Jeugdbescherming Amsterdam, WSS JB&JR enbExpect Jeugd. Het wordt gesubsidieerd door het Ministerie J&V en door het NEJA.