Jaarlijks publiceren we een factsheet met daarin een beknopt overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers van onze organisatie over het afgelopen jaar. Zo leest u in dit jaaroverzicht bijvoorbeeld hoe wij onze cliënttevredenheid meten. Wist u dat de meerderheid van de ouders (61%) tevreden of neutraal is?
Onder jongeren is dit zelfs 94%.