De jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) en FNV Jeugdzorg hebben een principeakkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Pim van Uchelen, bestuurder van Partners voor Jeugd, benadrukt de waarde van het principeakkoord: “Het is belangrijk dat wij als werkgevers alles doen wat in onze macht ligt om de werkdruk van onze jeugdbeschermers te verlagen. Dit principeakkoord is een mooie stap in de goede richting.” Het principeakkoord zal de komende weken worden voorgelegd aan de jeugdbeschermingsorganisaties en de leden van FNV Jeugdzorg en maakt – wanneer de GI’s en de leden van FNV hiermee instemmen – een einde aan de stakingen en werkonderbrekingen.