Het gebrek aan passende hulp plaatst jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) keer op keer voor dilemma’s. “Het maakt het ons te vaak onmogelijk om ons werk goed te doen. Wij roepen de minister en staatssecretaris op om het tij te keren. Door de menskracht en middelen die nu worden ingezet voor een stelselwijziging te benutten om de urgente problemen aan te pakken en op korte termijn meer passende hulp te realiseren,” schrijven de GI’s en de RvdK in een gezamenlijke brief aan de betrokken bewindspersonen.

In deze brief vragen de organisaties aandacht voor het urgente probleem van het gebrek aan passende jeugdhulp: “Wij komen in gezinnen waar problemen groot zijn en hulp dringend nodig is. Wij zien dat die hulp er te vaak niet (tijdig) is. Met onaanvaardbare risico’s voor kinderen als gevolg. We ervaren dat we onze maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen nu onvoldoende kunnen waarmaken. Wij vragen minister Weerwind en staatsecretaris Van Ooijen daarom om de focus te verleggen naar vandaag en morgen, en te zorgen voor een duidelijke doorzettingsmacht zodat we sneller vanuit een stabiele basis kunnen doorbouwen aan een toekomstbestendige zorg voor en bescherming van onze jeugd.”