Onze hulp bij Voogdij

Heeft de kinderrechter een ‘gezagsbeëindigende maatregel’ opgelegd? Dan komt je kind onder Voogdij te staan. Als ouder mag je dan geen beslissingen meer nemen over je kind. Dat doet vanaf dan iemand anders, totdat je kind 18 is. Vaak is dit iemand die jullie al kennen. Je blijft altijd de moeder of vader van je kind en betrokken waar het kan.

Geen andere oplossing meer

Voogdij is een grote en verdrietige beslissing. Een rechter besluit het daarom alleen als er geen andere oplossingen meer zijn. Vaak is je kind al uit huis geplaatst. En vaak is er al jarenlang hulp van jeugdbescherming maar lost dat de problemen voor je kind niet op. Voogdij is dan het beste voor je kind.

Wat houdt het in?

Vaak woont je kind al ergens anders. Bijvoorbeeld bij een familielid of een pleegouder. Is dat een fijne plek voor je kind? Dan kijken we of de mensen die al betrokken zijn, ook de Voogdij op zich willen nemen. Het kan ook zijn dat je kind op een woongroep woont en onder Voogdij van onze organisatie komt te staan. Een van onze jeugdbeschermers neemt dan de beslissingen namens William Schrikker JB&JR.

Je blijft belangrijk

Jouw jeugdbeschermer gaat jou en je kind helpen om aan de nieuwe situatie te wennen. Jij als ouder blijft belangrijk. Want wist je dat je bij Voogdij nog steeds je kind kunt helpen? Bijvoorbeeld door je best te doen voor een goede relatie met de persoon die het gezag heeft over je kind. En door er voor je kind te zijn als jullie hebben afgesproken.

Dus hoe moeilijk de situatie ook is, zullen we samen kijken hoe jij je kind in deze situatie zo goed mogelijk kan helpen? Zie ook: informatie en video voor kinderen over Voogdij.

Verhalen over Voogdij

Moeder Nancy met dochter Elvyra.
Veilige Start

De toekomst kun je niet voorspellen

Meer informatie

Veelgestelde vragen over Voogdij

 • Een kinderrechter besluit dit alleen als er geen andere oplossingen meer zijn om je kind te beschermen.
  Een rechter beslist het dus nooit van de een op andere dag. Vaak heb je al jarenlang hulp gehad bij het opvoeden. En hebben de eerdere maatregelen de problemen thuis niet opgelost. Bijvoorbeeld ‘onder toezicht staan’ of een ‘uit-huis-plaatsing’.

  Het is een grote en verdrietige beslissing. Een beslissing die de kinderrechter alleen neemt omdat het de enige mogelijkheid nog is om je kind te beschermen.

 • Onze jeugdbeschermer of iemand anders die het gezag over je kind heeft, moet zorgen dat je kind veilig opgroeit en zich goed kan ontwikkelen. Deze persoon neemt ook alle beslissingen die belangrijk zijn voor je kind. Bijvoorbeeld beslissingen over:

  • naar welke school je kind gaat
  • behandelingen bij ziekte
  • geld

  Bij alles wat de persoon met het gezag doet, stelt hij of zij het belang van je kind voorop. Afhankelijk van jullie relatie, kan deze persoon jou als ouder ook vragen om jouw mening. Het is dus belangrijk dat je je best doet voor een goede relatie. Hoe moeilijk de situatie ook is.

 • Partijen die de rechter kunnen vragen om jou een gezagsbeëindigende maatregel op te leggen zijn:

  • De Raad voor de Kinderbescherming
  • Het Openbaar Ministerie
  • Je jeugdbeschermer
  • Mensen bij wie jouw kind langer dan een jaar woont. En die jouw kind verzorgen en opvoeden. Zoals pleegouders.

   

  Deze mensen en organisaties mogen dit alleen vragen als ze goede redenen hebben om zich zorgen te maken over de veiligheid van je kind. Nu en in de toekomst. De Raad voor de Kinderbescherming doet dan eerst onderzoek voordat het naar de rechter gaat.

  Voordat de rechter een beslissing neemt, mag je als ouder ook vertellen hoe jij vindt dat het gaat. Daarna neemt de kinderrechter een beslissing. De rechter beslist altijd wat het beste is voor je kind.

   

 • Voogdij duurt totdat je kind 18 is. Want als je kind 18 is, is het volgens de Nederlandse wet volwassen. Je kind mag dan zelf beslissingen nemen.

  Als ouder kun je wel bezwaar maken tegen Voogdij. Voordat je kind 18 is kun je de kinderrechter dan vragen om het gezag over je kind weer terug te krijgen. Lees meer over je rechten bij jeugdbescherming.

 • Als ouder wil je maximaal betrokken blijven bij je kind. Daar werken wij graag aan mee. Omdat het belangrijk is voor je kind om contact te houden met jou als ouder.

  Je jeugdbeschermer beslist over hoe vaak en wanneer je je kind mag zien. Maar overlegt dit natuurlijk ook met jou en je kind. De afspraken die we maken, leggen we vast in een duidelijke brief. Zodat je weet waar je je aan moet houden.

  Soms kan de rechter een contactverbod opleggen. De rechter beslist dit alleen als contact met jou niet in het belang is van je kind. Bijvoorbeeld bij ruzie en geweld.

 • Als ouder kun je bezwaar maken tegen Voogdij. Voordat je kind 18 is kun je de kinderrechter dan vragen om het gezag over je kind weer terug te krijgen.

  Ben je het niet eens met een beslissing van de persoon die het gezag heeft over je kind? Bespreek dit dan eerst met die persoon en met je jeugdbeschermer.

  Ons Cliëntbureau denkt graag met je mee. En informeert je over de mogelijkheden als je niet tevreden bent. Lees meer over je rechten bij jeugdbescherming.

   

 • Nee, je mag niet bepalen wie het gezag over jouw kind krijgt. Maar jouw jeugdbeschermer vraagt wel om jouw mening. Wat lijkt jou het beste? We vragen dat ook aan je kind. Vaak is het iemand die jullie al kennen. En anders zoeken we samen een ander, fijn persoon die dit op zich wil nemen.

 • Ja. Als ouder ben je verplicht om de kosten te betalen voor het verzorgen en opvoeden van je kind. Denk aan zak- en kleedgeld. En ziektekosten. Ook al woont je kind niet meer bij jou thuis.

  Kun je deze kosten tijdelijk niet betalen? Bijvoorbeeld door schulden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je jeugdbeschermer. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

 • Ja, je hebt recht op kinderbijslag als je kind onder Voogdij is geplaatst. Je moet dan wel een minimaal bedrag per kwartaal aan je kind besteden. Wat de regels zijn, lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank:

  Verblijf kind | Kinderbijslag | SVB

   

 • Luister de voicemail af. En spreek een bericht in. Wil je snel iemand spreken? Bel ons gerust op het algemene nummer. Wij helpen je graag!

  Naar de contactpagina.