Onze hulp bij Uithuisplaatsing

“Toen ze uit huis werd gehaald, dacht ik dat ik faalde als moeder. Onze Jeugdbeschermer heeft me laten zien dat ik het wél kan. En dat ik door mee te werken en te knokken voor mijn kind, heb laten zien dat ik juist een hele goede moeder ben.”

Moeder Bianca

Kinderen horen bij hun ouders. Dat vinden kinderrechters. En dat vinden wij ook. Maar soms zijn de problemen thuis te groot. Waardoor je kind niet goed en veilig op kan groeien. Een rechter kan dan besluiten dat het beter is als je kind ergens anders gaat wonen. 

Een kinderrechter beslist dit nooit meteen. In bijna alle gevallen hebben ouders al veel langer hulp gehad. Maar is het nog niet gelukt om de problemen op te lossen.

Je bent niet de enige 

Onze jeugdbeschermers helpen iedere dag gezinnen die het moeilijk hebben. En we weten dat iedere ouder zijn kind liefdevol wil opvoeden. Maar ieder mens kan in een moeilijke situatie terechtkomen. En daar hulp bij nodig hebben.

Wat gebeurt er bij Uithuisplaatsing?  

Je kind gaat voor korte of langere tijd ergens anders wonen. Het liefst bij een familielid of andere bekenden. Lukt dat niet? Dan zoeken we andere opvang. Bijvoorbeeld een pleeggezin.

Hoe helpen we?

Onze jeugdbeschermer houdt contact met jou en je kind:

 • We helpen jullie om aan de situatie te wennen.
 • We helpen je om de problemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij geweld, verslaving of schulden.
 • We vinden het belangrijk voor jou en je kind dat jullie contact houden. Dus dat is altijd het uitgangspunt. Tenzij de kinderrechter beslist dat dat niet veilig is voor je kind.

Zullen we samenwerken en vooruitkijken? Zie ook: informatie voor kinderen over Uithuisplaatsing.

Moeder Sabine vertelt over onze hulp

Verhalen over Uithuisplaatsing

Volwassen moeder met tienerdochter buiten op een bankje.
Gedragswetenschapper Nomi

Een bedankje na een uithuisplaatsing

Meer informatie
High-five

Jeugdbeschermer Felix: “Ik ben super trots op deze moeder!”

Meer informatie

Veelgestelde vragen bij Uithuisplaatsing

 • Heeft de rechter beslist dat je kind ergens anders moet wonen? En is je kind nog geen 18 jaar? Dan heeft je kind recht op zak- en kleedgeld. Als ouder moet je zelf voor het zak- en kleedgeld van je kind blijven zorgen.

  Lukt het écht niet om zak- en kleedgeld te betalen aan je kind? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je jeugdbeschermer. Want misschien kan de gemeente dit betalen.

  Hoe je kind zak- en kleedgeld via de gemeente regelt, verschilt per woonplaats. Je jeugdbeschermer kan je hier meer over vertellen.

 • Ja, je hebt recht op kinderbijslag als je kind uit huis is geplaatst. Je moet dan wel een minimaal bedrag per kwartaal aan je kind besteden. Wat de regels zijn, lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank:

  Verblijf kind | Kinderbijslag | SVB

   

 • Ja, in bijna alle gevallen mag je je kind blijven zien. En heb je het recht om te horen hoe het gaat. Want het is ook heel fijn en belangrijk voor je kind om contact te houden met zijn moeder en/of vader.
  Heel soms verbiedt een rechter contact tussen ouder en kind. Bijvoorbeeld als het contact onveilig is voor je kind.

  Samen met je jeugdbeschermer spreek je af hoe vaak en wanneer je je kind mag zien. Het is belangrijk dat je je aan die afspraken houdt. Ben je het niet eens met deze afspraken? Dan heb je het recht om de rechter te vragen dit aan te passen. Zie ook: wat zijn mijn rechten?

 • Na maximaal 1 jaar beoordelen we hoe het gaat met je kind en met jou als ouder. Soms ook eerder als we zien dat je de doelen uit het plan van aanpak al hebt gehaald. En voldoende hulp krijgt van de mensen om je heen.

  Vinden wij en de Raad voor de Kinderbescherming dat je kind thuis weer veilig op kan groeien? Dan sluiten we de maatregel af.

  Denken we dat je nog wat langer hulp nodig hebt? Dan vragen we de kinderrechter om de uit-huis-plaatsing te verlengen. De kan telkens met maximaal 1 jaar.

 • Wanneer je kind uit huis wordt geplaatst is dat heel ingrijpend voor jou als ouder. En daarom heb je speciale rechten. Zodat je in actie kan komen als je het ergens niet mee eens bent. Een onafhankelijke partij onderzoekt dan jouw situatie. En neemt een eerlijke beslissing.

  Voorbeelden van rechten die je hebt als ouder:

  • Het recht om je jeugdbeschermer te vragen om de uit-huis-plaatsing te beëindigen. Bijvoorbeeld als je vindt dat je al veel beter voor je kind of kinderen kunt zorgen. Jouw jeugdbeschermer moet hier dan goed naar kijken. En jou binnen 14 dagen antwoord geven.
  • Ben je het niet eens met het antwoord van je jeugdbeschermer? Dan kun je aan de kinderrechter vragen om de uit-huis-plaatsing te beëindigen. Je kunt dan hulp krijgen van een advocaat.
  • Je kunt een verzoek indienen als je een andere jeugdbeschermer wilt. Bijvoorbeeld als je al langere tijd hebt geprobeerd om samen te werken. Maar dit niet goed lukt.

  Lees meer over rechten van ouders en kinderen bij Jeugdbescherming.

 • Als ouder ben je verplicht om de zorgverzekering van je kind te blijven betalen. Daarnaast hebben kinderen tot 18 jaar recht op zak- en kleedgeld. Ook dat hoor je als ouder te betalen.

  Heb je schulden of andere problemen waardoor dit niet lukt? Bespreek het dan zo snel mogelijk met je jeugdbeschermer. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

   

 • Gedwongen uit-huis-plaatsing is een maatregel om kinderen te beschermen. Dit gebeurt alleen als er echt geen andere oplossing is. En als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • verwaarlozing of mishandeling;
  • ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen;
  • veel ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind;
  • te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.
 • Nee je mag het niet bepalen. Maar jouw jeugdbeschermer vraagt natuurlijk wel om jouw mening als ouder. Wat lijkt jou het beste? We vragen ook aan je kind bij wie hij of zij graag zou willen wonen.

  We kijken altijd eerst of er een bekende is bij wie jouw kind zou kunnen wonen. Bijvoorbeeld een familielid. Lukt dat niet? Dan zoeken we een pleeggezin of een woongroep.

 • Luister de voicemail af. En spreek een bericht in. Wil je snel iemand spreken? Bel ons gerust op het algemene nummer. Wij helpen je graag!

  Naar de contactpagina.