Preventie & consultatie bij Jeugdreclassering

Wist je dat steeds meer gemeenten naast maatregelhulp ook kijken naar preventieve programma’s op het gebied van jongeren & criminaliteit? Bijvoorbeeld om te voorkomen dat iemand verder afglijdt? Denk aan: vroegtijdige signalering, consultatie en advies, een adequate analyse en proactieve interventies.

De forensische experts van William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering willen graag samen met ketenpartners een betekenisvolle wijkgerichte bijdrage leveren aan het terugdringen van overlastgevend gedrag en het voorkomen van delictgedrag bij jongeren.

Verder afglijden in crimineel gedrag voorkomen

Daarom bieden wij gemeenten naast maatregelhulp ook onze kennis en kunde aan in de vorm van consultatie en advies. Een proactieve aanpak die verder afglijden voorkomt. Van een eenmalig adviesgesprek of huisbezoek tot een intensief en langer lopend traject.

Het wijkgericht inzetten van advies en consultatie of hulp vanuit een forensisch expert op jeugdcriminaliteit. Een proactieve aanpak om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de jeugdcriminaliteit ingaan of er nog verder in belanden.

Ons aanbod ‘Preventie met gezag’

#KansRIJK 

Het wijkgericht inzetten van advies en consultatie of hulp vanuit een forensisch expert op jeugdcriminaliteit.

#KansRijk