Jeugdreclassering in Verbinding

Samen met 12 andere gecertificeerde instellingen voor jeugdreclassering werken we op dit moment aan het vernieuwen van de bestaande methodiek binnen de jeugdreclassering. Deze inhoudelijke doorontwikkeling heet ‘Jeugdreclassering in Verbinding’.  

In het project ‘Jeugdreclassering in Verbinding’ wordt onder inhoudelijke leiding van Expect Jeugd samengewerkt met wetenschappers, professionals en cliënten. Het doel is om de verschillende werkwijzen – zoals die nu worden gehanteerd door de 13 gecertificeerde instellingen van de jeugdreclassering – door te ontwikkelen naar een landelijk uniforme methodiek. Inclusief een bijhorend overzicht van maatregelen in een ‘menukaart Jeugdreclassering’. Uiteraard nemen we ook onze ketenpartners mee in de ontwikkeling, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Passende hulp voor kinderen en ouders met een beperking

In 2024 zal deze methodiek landelijk geïmplementeerd worden bij alle gecertificeerde instellingen in Nederland. Daarbij zijn wij vanuit onze expertise extra kritisch op passend aanbod voor jongeren met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking.

Zie hieronder een praatplaat van het proces.

Praatplaat JR in Verbinding