Gedwongen maatregelen bij Jeugdreclassering

William Schrikker is een gecertificeerde instelling voor onder andere het uitvoeren van gedwongen maatregelen binnen de jeugdreclassering. Ons specialisme is het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 23 jaar die te maken hebben met een beperking. Vaak is dit een licht verstandelijke beperking (lvb).   

Gedwongen maatregelen

Wij werken vanuit het Jeugdstrafrecht (jonger dan 18 jaar) en Adolescentenstrafrecht (van 18 tot 23 jaar). Het uitvoeren van reclasseringsmaatregelen doen wij in opdracht van de rechter. Het gaat dan om gedwongen maatregelen bij straf, een schorsing of schoolverzuim met een passende landelijke methodiek. Zoals Intensieve begeleiding Harde Kern, een Gedragsbeïnvloedende maatregel of Scholings- en trainingsprogramma (STP).

Het proces op hoofdlijnen
  • Bij het uitvoeren van de maatregelen doorloopt onze jeugdreclasseerder samen met de jongeren en zijn of haar omgeving een aantal vaste stappen.
  • We borgen dat er op tijd een Plan van aanpak ligt. Een plan waar de jongeren, de ouders en andere belangrijke mensen in de omgeving van het kind over mee hebben gedacht.
  • En vooral een plan dat de jongere begrijpt en waarin concrete afspraken en haalbare doelen staan.
  • Vervolgens gaan we samen met de jongere op zoek naar passende hulp, bij voorkeur in de gemeente waar de jongere woont. Denk aan hulp bij de contacten met school, hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding of hulp aan ouders bij het verminderen van spanningen in het gezin.
  • We voeren de regie op de voortgang richting de doelen zoals die in het plan staan.
  • We evalueren hoe de begeleiding loopt en houden toezicht op de afspraken die zijn opgelegd door de rechter.
Waar werken we naar toe?

Samen met de jongeren, hun naasten én de hulpverleners in jouw gemeente, werken we aan het voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten. Daarmee dragen we bij aan minder recidive, meer herstel en meer participatie.

Ons aanbod

Straatkracht

Een gezamenlijke aanpak met regionale gi’s voor jeugdigen die zich begeven in een criminele en gewelddadige context.

Naar de website van Expect Jeugd