Het jaaroverzicht klachten van William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering voor het jaar 2023 is beschikbaar.

Als William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering hechten we veel waarde aan het luisteren naar onze cliënten en streven we voortdurend naar verbetering in ons werk. Dit jaaroverzicht biedt inzicht in de feedback die we hebben ontvangen van cliënten en ketenpartners gedurende het afgelopen jaar.

Klik hier voor het jaaroverzicht.

Heb jij vragen of suggesties naar aanleiding van het jaaroverzicht klachten? Neem dan contact op met het Cliëntbureau via clientbureau@pvj.nl.