Aanvullende toelichting pag 2. onder werkonderbrekingen fysieke bezoeken cliënten, ketenpartners en derden: onder de tweede bullet staat dat rechtbankbezoeken hier (nog) niet onder vallen, terwijl elders in de brief wel de werkonderbrekingen rondom rechtbankbezoeken is opgenomen in de verlenging. Het één sluit het ander echter niet uit. De twee acties kunnen los van elkaar worden gelezen en feitelijk leidt dat tot dezelfde handelingen als nu; waar de rechtbankbezoeken niet vallen onder de ene actie, vallen ze wel onder de andere actie.