Gedwongen maatregelen bij Jeugdbescherming 

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een gecertificeerde instelling voor onder andere het uitvoeren van gedwongen maatregelen binnen de jeugdbescherming. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen die te maken hebben met een beperking bij de ouder en/of het kind. Vaak is dit een licht verstandelijke beperking.   

Gedwongen maatregelen

Het uitvoeren van jeudgbeschermingsmaatregelen doen wij in opdracht van de rechter. Het gaat dan om Ondertoezichtstellingen (OTS), Uithuisplaatsingen (UHP) en Voogdij. De rechter legt de maatregel op en beslist welke gecertificeerde instelling de maatregel uitvoert.

> Lees meer over deze maatregelen op onze pagina’s voor ouders

Het proces op hoofdlijnen

Bij het uitvoeren van de maatregelen doorloopt onze jeugdbeschermer samen met het gezin een aantal vaste processtappen.

  • We borgen dat er op tijd een Plan van aanpak ligt. Een plan waar ouders, het kind en andere belangrijke mensen in de omgeving van het kind over mee hebben gedacht. En vooral een plan dat het gezin begrijpt. Waarin concrete afspraken en haalbare doelen staan.
  • Vervolgens gaan we samen met de ouders en/of het kind op zoek naar passende hulp, bij voorkeur in de gemeente waar het gezin woont. Denk aan schuldhulpverlening, hulp bij de contacten met school en/of hulp bij het opvoeden van de kinderen.
  • We voeren de regie op de voortgang van deze hulp richting de doelen zoals die in het plan staan.
  • We evalueren en geven advies over het afsluiten of verlengen van de maatregel.
Waar werken we naar toe?

Het is de kern van onze opgave om te zorgen dat de kinderen in uw gemeente veilig zijn én veilig blijven. En zich kansrijk kunnen ontwikkelen. We investeren daarom in de zelfredzaamheid van de ouders en in een ondersteunend netwerk. Zodat gezinnen straks ook zonder onze hulp weer verder kunnen.