Werken aan passende hulp

Goede en passende hulp organiseren is waar we ons bij William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JB&JR) dagelijks voor inzetten. Dan gaat het onder meer over werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Maar bijvoorbeeld ook over dat de hulp zo goed mogelijk aansluit bij de situatie en past bij de persoon zelf.

Onze doelgroep

William Schrikker JB&JR werkt met een bijzondere doelgroep. We bieden hulp en ondersteuning aan kinderen en/of ouders met een beperking. Bijvoorbeeld een chronische ziekte of een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Bij het merendeel van de mensen die wij helpen is er sprake van een licht verstandelijke beperking, bij het kind en/of de ouder. Zo’n beperking is levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. In gezinnen ontstaan er bijvoorbeeld vaker ernstige opvoedproblemen. En jongeren komen sneller in aanraking met het jeugdstrafrecht.

Wij weten en zien dat ook mensen met een LVB of andere beperking hun doelen kunnen halen. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeden, financiën en relaties. Maar de hulp vereist wel maatwerk om tot het beste resultaat te komen. En precies dát is de kracht van de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van William Schrikker JB&JR.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe onze mensen zich iedere dag weer sterk maken om onze hulp zo passend en effectief mogelijk te laten zijn:
  • We werken zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van ouders en kinderen. We zitten aan de keukentafel of gaan mee op pad.
  • We staan voor partnerschap en stimuleren de betrokkenheid van ouders en kinderen bij ons werk. We stellen veel vragen en luisteren om tot de best passende aanpak te komen.
  • We werken steeds vaker met ervaringsdeskundigen. Omdat we zien en weten dat zij ouders en kinderen als geen ander kunnen helpen.
  • Via ons eigen expertisecentrum Expect Jeugd doen we wetenschappelijk onderzoek in ons vakgebied. En we delen de opgedane kennis en inzichten actief. Op die manier dragen we bij aan de kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Nederland.
  • We werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijvoorbeeld door te werken met Virtual Reality en actief mee te denken over het vernieuwen van de bestaande methodiek binnen de jeugdreclassering.
  • We realiseren ons dat we voor gezinnen en gemeentes onderdeel zijn van een groter geheel aan hulpverleners. Daarom coördineren we de hulp en werken we nauw samen met landelijke en lokale partners. Zoals de wijkteams en politie.
  • Onze medewerkers hebben via ons eigen expertisecentrum toegang tot vele trainingen en opleidingen en leren hier van elkaars praktijkervaringen.

Zie ook

De 7 ankers van Jeugdreclassering

Ook al moeten we soms streng zijn, ons werk blijft mensenwerk. Onze jeugdreclasseerders werken daarom volgens 7 uitgangspunten.

De 7 ankers van Jeugdreclassering