Onze partnerorganisaties

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is onderdeel van Partners voor Jeugd. Een samenwerkingsverband waar ook William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB) en het expertisecentrum Expect Jeugd (EJ) deel van uitmaken. Samen met deze partners bundelen we onze krachten om ons werk effectiever te kunnen doen.

Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsorganisatie van instellingen voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in de vorm van gezinsvormen en opvoedkundige hulp. Door onze samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen we onze middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

Expect Jeugd

Bij Expect Jeugd rusten we professionals toe om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We doen dit door wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis te verbinden. En dit te vertalen naar concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)

Bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) zetten wij ons in om kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Hiervoor bieden we ambulante diensten, pleegzorg en gezinshuiszorg.

De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB)

Bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB) beschermen we kinderen en versterken we gezinnen en jongeren in de provincie Noord-Holland. Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Samen met het gezin of de jongere versterken we wat goed gaat en gaan we aan de slag met wat beter kan en moet.