Jeugdbescherming zonder maatregel

Soms helpen wij ook gezinnen zonder dat de rechter heeft gezegd dat dit moet. Maar omdat bijvoorbeeld iemand van het wijkteam zich zorgen over jou en de kinderen maakt. Je kiest dan zelf of je onze hulp wilt. Het is vrijwillige hulp.  

We vinden het heel sterk als je deze hulp toelaat. Omdat je dan kan groeien in je rol als ouder. Want het leven is niet altijd makkelijk. En iedereen wil het beste voor zijn of haar kind.

Voorbeelden van hulp

Onze hulp is voor ieder gezin verschillend. Want iedere persoon en situatie is uniek. Wel gaat het altijd over wat het beste is voor je kind. We vragen jou wat je grootste zorgen zijn als moeder of vader. En kijken samen welke hulp je daarbij nodig hebt, bijvoorbeeld:

  • Hulp bij grenzen aangeven
  • Hulp bij het omgaan met geld
  • Hulp bij relatieproblemen

We kijken ook naar wat er wel goed gaat. Samen maken we een plan.

Wat is het doel?

Samen werken we aan minder zorgen en spanningen in huis. Om te voorkomen dat het erger wordt. Meestal duurt de hulp niet langer dan 6 maanden.

Veelgestelde vraag

  • William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering kan bij vrijwillige begeleiding niets doen zonder jouw toestemming. Heb je dan het recht om te stoppen? Ja, dat kan. Maar de vrijwillige begeleiding is er niet zomaar. De gemeente maakt zich (ernstige) zorgen over jouw gezin. Daarom zijn wij er om te helpen. Met elkaar willen we voorkomen dat je gedwongen jeugdhulp krijgt. Dat kan alleen, als iedereen goed samenwerkt en zich aan de afspraken houdt.

    Als je afspraken niet nakomt en er nog steeds ernstige zorgen zijn, geven wij door aan de gemeente dat de vrijwillige begeleiding niet is gelukt. Dan kan het zijn dat er toch gedwongen hulp komt. Gedwongen hulp wordt opgelegd door de kinderrechter en noemen we een  kinderbeschermingsmaatregel.